Array
(
  [0] => Array
    (
      [email_address] => diplomaroute@rocrivor.nl
      [facebook_url] => https://www.facebook.com/Diplomaroute/?ref=bookmarks
      [linkedin_url] => 
    )

)
sluiten

Een STAP-aanmeldingsbewijs is een PDF die je ontvangt nadat je je hebt ingeschreven voor een opleiding. Het STAP-aanmeldingsbewijs heb je nodig om STAP-budget aan te vragen. Op het STAP-aanmeldingsbewijs staat onder andere een inschrijfnummer en de einddatum van de opleiding.

De aanvraagtijdvakken zijn als volgt:

 • Van 1 juli tot en met 31 augustus 2022 (Budget = op)
 • Van 1 september tot en met 31 oktober 2022
 • Van 1 november tot en met 31 december 2022

En in 2023:

 • Van 2 januari tot en met 28 februari 2023
 • Van 1 maart tot en met 30 april 2023
 • Van 1 mei tot en met 30 april 2023
 • Van 3 juli (maandag) tot en met 31 augustus 2023
 • Van 1 september tot en met 31 oktober 2023
 • Van 1 november tot en met 31 december 2023

De scholing mag pas vier weken na je STAP-budget aanvraag van start gaan, behalve bij E-learning zoals Diplomaroute.

De studie moet gestart zijn binnen drie maanden na het sluiten van het tijdvak.

Er is een beperkt bedrag beschikbaar voor STAP-budget. Als het bedrag voor deze aanvraagperiode op is dan kan je geen toekenning voor STAP-budget meer ontvangen. De eerste mogelijkheid om het STAP-budget weer aan te vragen, is in de volgende aanvraagperiode.

Voordat je jouw opleiding kan annuleren bij het UWV, moet je je eerst uitschrijven voor de opleiding bij je opleider. Zodra je bent uitgeschreven voor de opleiding bij jouw opleider, dan kan je de annulering melden via Mijn STAP-budget.

Je diplomaroute moet van start gaan binnen drie maanden na afloop van het tijdvak waarin je het STAP-budget hebt aangevraagd. Vraag je bijvoorbeeld de STAP-subsidie aan in het tijdvak juli-augustus, dan moet je scholing uiterlijk op 30 november starten. Het is dus belangrijk dat je het STAP-budget niet te vroeg aanvraagt!

De opleiding moet zijn afgerond binnen de termijn die staat aangegeven op je STAP-aanmeldingsbewijs.

Nee, helaas. Het STAP-budget vraag je aan voordat je met een opleiding bent gestart. Je mag pas starten nadat het STAP-budget aan jou is toegekend.

Ongeacht of je nu met UWV te maken hebt, moet iedereen gebruikmaken van het STAP-portaal van UWV voor het aanvragen van het STAP-budget. UWV verzorgt de financiële afhandeling en maakt het toegekende STAP-budget over aan de opleidingsinstantie.

Een afwijzing kan een aantal redenen hebben:

 1. Je voldoet niet aan de STAP-budget voorwaarden;
 2. Je scholing start niet binnen drie maanden na afloop van het tijdvak waarin je het STAP-budget hebt aangevraagd;
 3. Het budget in het desbetreffende tijdvak is op.

Let op: alleen jij wordt geïnformeerd over het feit dat het STAP-budget niet wordt toegekend. Neem contact op met de Diplomaroute om ons op de hoogte te stellen. Diplomaroute wordt niet door UWV op de hoogte gebracht.

Nee, dat is niet mogelijk. U komt dan niet voor subsidie in aanmerking. De subsidie wordt alleen verleend op nog niet gestarte opleidingen. Zie uwv.nl

Om deel te kunnen nemen aan Diplomaroute voor Gastouders is het niet voldoende om de eigen kinderen opgevoed te hebben. De oppaseisen zijn te vinden op de website.

U geeft referenties op waarbij u in de afgelopen 2 jaar heeft opgepast of nog steeds oppast. U geeft het aantal uren per week/maand aan. Wij informeren bij uw referenties of de opgegeven informatie klopt.

Bij LOI haalt u geen erkend MBO-diploma. De kosten zitten bij ROC Rivor vooral in de examens. Deze zijn nodig om het diploma te halen waarmee u gastouder kunt worden. Zonder diploma is dat niet mogelijk.

De eisen worden periodiek bijgesteld. De lesstof passen we hierop aan. Het is uw eigen risico als u een verouderd boek gebruikt in plaats van het voorgeschreven boek.

Dat is de vestigingsplaats van onze school.

Via een van de medewerkers wordt uw wachtwoord gereset. Neem telefonisch contact op met Diplomaroute.

In de TO DO list binnen Cum Laude vindt u de taak waarmee u de gevraagde documenten kunt uploaden.

U vindt meer informatie over de inhoud en de prijs van al onze Diplomaroutes op de website diplomaroute.nl

Jawel, u moet het praktijkexamen doen met minimaal 2 kinderen tussen de leeftijd 1 en 7 jaar. Dit is een vereiste

In de handleiding ziet u voor welke keuzedelen u kunt kiezen om examen in te doen. U geeft uw keuze aan in Cumlaude. En schrijft u in voor de betreffende examens.

Voordat u praktijkexamen kunt doen, heeft u het examen Beroepsgerichte kennis afgesloten met een voldoende en de gevraagde documenten voor het praktijkexamen geüpload. Vervolgens vraagt Diplomaroute een assessor die bij u in de buurt woont, contact met u op te nemen en samen een examenmoment in te plannen.
Dit betekent dat u ook de ouders van de kinderen raadpleegt bij het plannen van de afspraak.
Zie voor de precieze tijdsplanning tijdens het examen de handleiding.

Voor de beoordelen van uw examen staat 15 werkdagen. U krijgt automatisch (via e-mail) bericht zodra de uitslag bekend is. Bellen heeft geen toegevoegde waarde.

De gemiddelde duur van een Diplomaroute is 8 maanden.

Voor de onderdelen Nederlands en rekenen kunnen vrijstellingen worden verleend.
Wanneer u in de afgelopen 5 jaar één van deze examens, of delen hiervan hebt behaald op hetzelfde of een gelijk gesteld niveau, kunt u schriftelijk vrijstelling aanvragen bij de examencommissie.

Op de website diplomaroute.nl vindt u onder iedere Diplomaroute een verwijzing naar de eerstvolgende data waarop de schriftelijke examens plaatsvinden. Ook in uw eigen account vindt u deze data. Inschrijven doet u telefonisch via een van de medewerkers van Diplomaroute.

Het eindcijfer is het gemiddelde van de verschillende onderdelen. Als uw gemiddelde cijfer van alle examens Nederlands 2F uitkomt op een 5,0 of hoger dan bent u geslaagd voor het examen Nederlands 2F.

Ja, de keuzedelen tellen mee. Het examenresultaat van de keuzedelen telt sinds studiejaar 2020/2021 mee voor het diploma. Een voldoende behaalt u, wanneer u voor een keuzedeel een 6,0 of hoger behaalt.

Vanaf het schooljaar 2022/2023 telt rekenen 2F mee voor de diplomering. U moet een voldoende halen als u start in of na schooljaar 2022/2023. Een voldoende voor rekenen 2F is een 6,0 of hoger.

De examens Nederlands lezen en luisteren en het examen rekenen worden altijd in Tiel afgenomen. Locatie Beethovenstraat 22.

Via FACET kun je oefentoetsen maken voor lezen, luisteren en rekenen.

Ga naar de website van FACET. Klik op HOME, ga naar MBOexamens en maak een keuze tussen Nederlands of Rekenen (altijd 2F).

De meeste examens vinden plaats op de werkplek, met uitzondering van Monteur Elektrotechnische Installaties.

Het examen mag bij de kandidaat thuis plaatsvinden. Let er wel op dat ook daar alle veiligheidsvoorschriften op orde moeten zijn. De opvanglocatie moet schoon, opgeruimd en veilig zijn.

In het intakeformulier wordt gevraagd naar werkervaring waarin ook namen en telefoonnummers van referenten worden genoteerd. Wij nemen contact op met de door jouw opgegeven referenten om de werkervaring te controleren.

Oppaservaring waarbij u de volledige verantwoordelijkheid voor de kinderen had. Dit kunnen bijvoorbeeld buurkinderen of familieleden zijn. Eigen kinderen vallen hier niet onder.

Diploma Route

STAP-budget

Vanaf 1 mei 2023 komt er weer STAP-budget vrij en kan je je aanvraag indienen bij het UWV.
Door je nu aan te melden ontvang je de aanmeldbevestiging waarmee je de aanvraag voor het STAP-budget bij UWV na 1 mei kunt indienen.