Array
(
  [0] => Array
    (
      [email_address] => diplomaroute@rocrivor.nl
      [facebook_url] => https://www.facebook.com/Diplomaroute/?ref=bookmarks
      [linkedin_url] => 
    )

)
sluiten

Praktijkervaring Secretariaat en Receptie

Ruime ervaring met verzorgen van correspondentie

 • gegevens (zoals adressen en namen van contactpersonen) verzamelen;
 • verzamelde gegevens uitwerken in een concept begeleidend schrijven, (standaard)brief, memo of mailing;
 • correspondentie opslaan en registreren;
 • correspondentie digitaal en op papier archiveren;
 • adressenbestand actueel houden.

Ruime ervaring met verzorgen van inkomende en uitgaande post

 • inkomende (papieren en digitale) post ontvangen, dateren, sorteren, registreren, archiveren en distribueren;
 • uitgaande (papieren en digitale) post verzendklaar maken, frankeren en verzenden;
 • goederen (zoals pakketjes of bestellingen) ontvangen en verzenden.
 • Ruime ervaring met verwerken van gegevens in een geautomatiseerd systeem
 • administratieve gegevens (zoals relatiegegevens, adreswijzigingen of inkooporders) verwerken in een geautomatiseerd systeem.

Ervaren met:

 • afspraken vastleggen of wijzigen in een (digitale) agenda;
 • zaalreserveringen verwerken in een (digitale) agenda of geautomatiseerd systeem;
 • bezoekers ontvangen, in- en uitschrijven, informatie verstrekken en begeleiden naar de plaats van afspraak;
 • telefoongesprekken aannemen, informatie vertrekken, doorverbinden en telefoonnotities maken;
 • eenvoudige formulieren (zoals bestelformulieren, declaraties en ziekmeldingen) invullen;
 • controleren van voorraad (zoals de voorraad kantoor- of cateringartikelen op de eigen afdeling).

Ten slotte kun je iets vertellen over de manier waarop je omgaat met vertrouwelijke informatie. Hoe ga je bijvoorbeeld om met nieuwsgierige collega’s, die weten dat je de agenda van jouw leidinggevende kan inzien? Of wat zeg je op vragen over de ziekmelding van een collega?

Diploma Route

STAP-budget

Vanaf 1 mei 2023 komt er weer STAP-budget vrij en kan je je aanvraag indienen bij het UWV.
Door je nu aan te melden ontvang je de aanmeldbevestiging waarmee je de aanvraag voor het STAP-budget bij UWV na 1 mei kunt indienen.