Array
(
  [0] => Array
    (
      [email_address] => diplomaroute@rocrivor.nl
      [facebook_url] => https://www.facebook.com/Diplomaroute/?ref=bookmarks
      [linkedin_url] => 
    )

)
sluiten

Haal je diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn met de diplomaroute!

Als Helpende Zorg en Welzijn ben je de steun en toeverlaat van je cliënten. Je werk is echt mensenwerk. Met een diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn kun je zorg bieden aan mensen met een (chronische) ziekte, een handicap, psychische problemen of een verslaving. Ook ondersteun je bij huishoudelijke taken, begeleid je de cliënt bij de persoonlijke verzorging en sta je de cliënt bij op emotioneel vlak. Je werk draagt bij aan een fijne leefomgeving. Een Helpende Zorg en Welzijn ondersteunt cliënten thuis, maar kan ook werkzaam zijn in een zorg- of welzijnsinstelling.

Een diplomaroute is iets anders dan een opleiding. Je volgt geen lessen, maar doet meteen examen. Er zijn toelatingseisen om te kunnen deelnemen aan het examen. Je wordt alleen toegelaten wanneer je al voldoende praktijkervaring hebt opgedaan. Met dit examen behaal je een niveau 2 mbo diploma Helpende Zorg en Welzijn.

Na inschrijving ontvang je de volledige Handleiding Helpende Zorg en Welzijn. De examens bestaan uit verschillende onderdelen, praktisch, schriftelijk en mondeling. In de handleiding vind je alle informatie over de verschillende examenonderdelen. Het is belangrijk dat je de informatie in de handleiding goed doorneemt.

Klik hier voor meer informatie over de beroepseisen Nederlands en rekenen.

Diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn

We beginnen de diplomaroute voor het diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn met een telefonisch intakegesprek. Na inschrijving maken we een afspraak met je voor dit gesprek. Voorafgaand hieraan vul je online een formulier in. Tijdens de intake bepalen we of je voldoende praktijkervaring hebt om te worden toegelaten tot de examens. 

Wanneer uit het intakegesprek blijkt dat je niet over voldoende praktijkervaring beschikt, laten wij je weten waar je dit nog moet aanvullen. Je krijgt vervolgens drie maanden de tijd om je ervaring aan te vullen, waarna opnieuw een intakegesprek volgt.

Eén van de verplichte onderdelen voor een niveau 2 mbo diploma Helpende Zorg en Welzijn zijn de centrale examens Nederlands en rekenen. Deze worden afgenomen bij ROC Rivor in Tiel. De afnameperiodes van deze examens worden bepaald door Cito. 

Het is niet verplicht om te starten met de centrale examens. Je kunt de examens ook in een andere volgorde doen. Kijk in dat geval goed in welke periode je de centrale examens wilt doen, zodat je je planning daarop kunt afstemmen. Bekijk hier de data voor de centrale examinering.

De schriftelijke examens bestaan uit twee onderdelen. Deze examens duren in totaal ongeveer 2 uur. Je kunt de schriftelijke examens maken op een van onze acht examenlocaties.

Naast het schriftelijke examens Nederlands schrijven krijg je een beroepsgerichte kennistoets. Deze toets bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. De meeste vragen zijn gebaseerd op het boek 'Helpende Zorg en Welzijn' van Angerenstein en een aanvullende reader. Het boek moet je bij je start aan de diplomaroute zelf aanschaffen. De reader ontvang je van ons.

Het praktijkexamen is een belangrijk onderdeel van de diplomaroute voor een niveau 2 mbo diploma Helpende Zorg en Welzijn. Hierin gaat een examinator (assessor) mee naar je werkplek om je gedurende 4-4,5 uur te observeren in de praktijk met een cliënt (of cliënten).

Tijdens deze observatie moet je een aantal opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld de cliënt ondersteunen bij huishoudelijke taken. Na deze observatie volgt een simulatieopdracht en een rollenspel met de examinator. 

Het praktijkexamen voor het mbo diploma Helpende Zorg en Welzijn vindt plaats op je werkplek. Voorwaarde is dat je werkplek in Nederland is (uitgezonderd Waddeneilanden) en dat je werkgever toestemming heeft gegeven dat een examinator je komt beoordelen.

Let op: Heb je een geschikte werkplek voor het praktijkexamen?

Dit hoeft geen betaalde werkplek te zijn. Een stageplek, een plek waar je vrijwilligerswerk doet of mantelzorger bent kan ook volstaan (mits je cliënt geen eerstegraads familielid is). Je cliënt moet wel werkelijke ondersteuning nodig hebben bij het huishouden en bij de persoonlijke verzorging.

Waar mogelijk worden de keuzedeel examens gecombineerd met het praktijkexamen voor het diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn. Tijdens de telefonische intake lichten wij de keuzedeel examens toe en kun je daarna van start gaan.

Als je alle examens* met een voldoende hebt behaald kom je in aanmerking voor het diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn. Dit is een officieel erkend mbo niveau 2 diploma.

*de uitslag van rekenen en de keuzedeel examens tellen voorlopig nog niet mee voor de zak-slaagkans. 

Praktische info

Startdata
Je kunt met de diplomaroute starten wanneer je wilt. Dit is het hele jaar door mogelijk.

Duur
De duur van de Diplomaroute hangt af van jouw eigen tempo. Je krijgt maximaal 8 maanden de tijd om het hele examentraject te doorlopen. We bieden de mogelijkheid binnen de 8 maanden sneller te diplomeren. Maar dit hangt af van jouw motivatie en studieresultaten.

Locaties
De schriftelijke examens vinden plaats in Assen, Diemen, Geldermalsen, Roermond, Zoetermeer en Zutphen.

De centrale Cito examens Nederlands en rekenen worden afgenomen bij ROC Rivor in Tiel.

Herkansen
Alle examenonderdelen die bepalen of je slaagt of zakt voor het diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn kunnen maximaal één keer herkanst worden. Het examen Nederlands mag tweemaal herkanst worden.

Kosten
Deelname aan de totale diplomaroute kost 1500 euro*.

Termijn 1 500 (inschrijving en intake)
Termijn 2 1000 (schriftelijke en centrale examens en praktijk- en keuzedeelexamens)
*Herkansingen zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen.

Kosten herkansingen

Onderdeelexamenkostenvoorrijkosten*totale kosten
beroepsgericht kennistoets€ 100nvt€ 100
praktijkexamen volledig€ 350€ 50€ 400
praktijkexamen observatie€ 200€ 50€ 250
praktijkexamen simulatieopdracht**€ 75€ 50€ 125
Onderhoud- en herstelwerkzaamheden€ 75€ 50€ 125
Rollenspel evaluatie€ 75€ 50€ 125
keuzedeel examen portfolio (per keuzedeel)€ 100€ 200
Nederlands of rekenen (per onderdeel)€ 75€ 75

*Voor het praktijkexamen worden voorrijkosten in rekening gebracht.
**Je kunt ervoor kiezen om het onderdeel simulatieopdracht en/of evaluatie bij ROC Rivor in Tiel af te leggen. Als je naar Tiel komt worden er geen voorrijkosten in rekening gebracht.

Tips
Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar, voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar de Belastingdienst.

Schrijf je alleen in voor deze diplomaroute voor het diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn als je aan de toelatingseisen voldoet. Je hebt géén recht op restitutie van de kosten (250 euro) wanneer je het eerste deel van de diplomaroute niet afmaakt, bijvoorbeeld wanneer je niet wordt toegelaten tot de examens omdat je niet aan de toelatingseisen voldoet. Neem bij twijfel daarom eerst contact met ons op.

Vragen aan ons?

Heb je vragen over de diplomaroute voor het diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn? Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 13:00 uur op telefoonnummer: 0344-656256. Je kunt ook mailen naar: diplomaroute@rocrivor.nl

Aanmelden?

Klik hier om jezelf in te schrijven voor de Diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn.

Diploma Route

STAP-budget

Vanaf 3 juli 2023 komt er weer STAP-budget vrij en kan je je aanvraag indienen bij het UWV.
Door je nu aan te melden ontvang je de aanmeldbevestiging waarmee je de aanvraag voor het STAP-budget bij UWV na 3 juli kunt indienen.