Array
(
  [0] => Array
    (
      [email_address] => diplomaroute@rocrivor.nl
      [facebook_url] => https://www.facebook.com/Diplomaroute/?ref=bookmarks
      [linkedin_url] => 
    )

)
sluiten

Haal snel je mbo 2 examen Monteur Elektrotechnische Installaties!

Van stoplichten tot datanetwerken; in bijna elk apparaat of systeem zit wel elektrotechniek. Een monteur elektrotechnische installaties legt zowel eenvoudige als complexere elektrotechnische installaties en onderdelen daarvan aan. 

Als monteur elektrotechnische installaties leg je leidingen aan en werk je deze weg in de muur. Je sluit groepenkasten aan en plaatst wandcontactdozen. Je installeert ook andere zaken, zoals beveiligings- en communicatieapparatuur. Deze elektrische installaties plaats je onder andere in woningen en bedrijfspanden. Je werkt grotendeels zelfstandig, maar ook in een team. 

Het werkveld is breed, want elk gebouw, hotel, kantoor of ziekenhuis heeft elektrotechnische installaties. Denk aan telefoon en datanetwerken, beveiligingsinstallaties etc. Jij zorgt er als monteur elektrotechnische installaties voor dat alles werkt.

Tijdens een diplomaroute volg je geen lessen, maar doe je meteen examen. Het is dus iets anders dan een opleiding. Om toegelaten te worden, moet je voldoende praktijkervaring hebben in het betreffende beroep. 

Na je inschrijving voor deze diplomaroute, ontvang je de gegevens om in te loggen in je persoonlijke account. Ook krijg je van ons de volledige Handleiding Monteur Elektrotechnische Installaties. Lees deze handleiding goed door, want hierin vind je alle belangrijke informatie over de diplomaroute en de verschillende examenonderdelen.

Klik hier voor meer informatie over de beroepseisen, Nederlands en rekenen.

Diplomaroute Monteur Elektrotechnische Installaties

Wanneer je inschrijving voltooid is, vindt er een telefonisch intakegesprek plaats. In dit gesprek bekijken we of je genoeg praktijkervaring hebt om deel te nemen aan de diplomaroute. Wanneer je de nodige praktijkervaring nog niet hebt opgedaan, geeft de intakeassessor aan waar je dit nog moet aanvullen. Hiervoor krijg je vervolgens drie maanden de tijd. Daarna volgt een herkansing van het intakegesprek. Let op: Je krijgt maximaal één herkansing van het intakegesprek. 

De diplomaroute bestaat uit verschillende onderdelen. Naast de schriftelijke en mondelinge examens Nederlands, rekenen en een schriftelijke opdracht, maak je ook een beroepsgerichte kennistoets. Deze kennistoets bestaat uit een aantal meerkeuzevragen en open vragen.

De centrale examens (Nederlands en rekenen) maak je bij ROC Rivor in Tiel. De afnameperiodes hiervan worden bepaald door Cito.

Je bent niet verplicht om te beginnen met deze centrale examens. Als het beter in je planning past, kun je bijvoorbeeld ook beginnen met de schriftelijke examens, dan de centrale examens maken, en pas daarna je praktijkexamen doen. Kijk goed wanneer je de centrale examens wilt doen, zodat je de andere examendelen goed kunt inplannen. Bekijk hier de data van de centrale examens.

Het schriftelijke deel van de examens Monteur Elektrotechnische Installaties heeft twee onderdelen: het examen Nederlands schrijven en de beroepsgerichte kennistoets. Deze examens nemen zo’n twee uur in beslag. De schriftelijke examens kunnen worden gemaakt op één van onze acht examenlocaties. 

De beroepsgerichte kennistoets bestaat uit een aantal meerkeuze- en open vragen, gebaseerd op de reader Monteur Elektrotechnische Installaties van Diplomaroute. Deze reader krijg je na de intake thuisgestuurd.

Het praktijkexamen vindt plaats in de werkplaats van ROC Rivor in Geldermalsen. Tijdens het examen word je geobserveerd door twee assessoren. Je voert je werk uit zoals je dat normaal ook zou doen. De assessoren observeren jouw werkzaamheden en beoordelen jouw handelen.

Eerst ga je aan de slag met een gesimuleerde praktijkopdracht. Deze opdracht voer je uit onder supervisie van je leidinggevende (de assessor). Je overlegt en stemt met hem je werk af. De assessor beoordeelt je werk terwijl je de opdrachten uitvoert. 

Tijdens de praktijkopdracht lever je producten in, bijvoorbeeld een materialenlijst, een werkplanning of een storingsanalyse. Je verzamelt producten die je moet inleveren in een werkmap of projectmap. 

Daarna houdt de assessor met je het eindgesprek. Hierin stelt de assessor jou vragen over verschillende onderwerpen.

De keuzedeel examens worden waar mogelijk gecombineerd met het praktijkexamen voor Monteur Elektrotechnische Installaties. Tijdens het telefonische intakegesprek worden de keuzedeel examens verder toegelicht. 

Als je alle* examens met een voldoende hebt afgesloten, kom je in aanmerking voor het diploma Monteur Elektrotechnische installaties.

*De uitslag van rekenen en de keuzedeel examens tellen vooralsnog niet mee voor de zak- en slaagkans.

Praktische info over het examen Monteur Elektrotechnische Installaties

StartdataEr is geen vast startmoment voor de diplomaroute. Je kunt starten op een moment naar keuze.
DuurDe duur van de Diplomaroute voor Monteur Elektrotechnische Installaties hangt af van jouw eigen tempo. Je krijgt maximaal 8 maanden de tijd om het hele examentraject te doorlopen. We bieden de mogelijkheid binnen de 8 maanden sneller te diplomeren. Maar dit hangt af van jouw motivatie en studieresultaten.
LocatiesDe schriftelijke examens tot Monteur Elektrotechnische Installaties worden afgenomen in Assen, Diemen, Geldermalsen, Roermond, Zoetermeer en Zutphen.

De centrale examens Nederlands en rekenen worden gemaakt bij ROC Rivor in Tiel.

HerkansenDe deelexamens die bepalen of je slaagt of zakt voor het examen Monteur Elektrotechnische Installaties kunnen elk maximaal één keer herkanst worden.

De examens Nederlands mogen tweemaal herkanst worden.

KostenDeelname aan de totale Diplomaroute Monteur Elektrotechnische Installaties kost € 1650,00* Dit is exclusief herkansingen.

Termijn 1: €150,-  inschrijving en telefonische intake
Termijn 1: €450,- schriftelijke en centrale examinering
Termijn 2: €1050,- praktijkexamen en keuzedelen

*Herkansingen zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen.
Kosten herkansing:
beroepsgerichte kennistoets€ 75,-
praktijkexamen observatie€ 550,-
keuzedeel-examen per keuzedeel€ 50,-**
Nederlands of rekenen€ 50,-**
** per onderdeel
TipsStudiekosten zijn fiscaal aftrekbaar. Voor verdere informatie hierover kun je terecht op de website van de Belastingdienst.

Meld je alleen aan voor deze diplomaroute voor het examen Monteur Elektrotechnische Installaties als je aan de gevraagde toelatingseisen kunt voldoen. Je hebt géén recht op restitutie van de kosten (250 euro) wanneer het eerste deel van de diplomaroute niet kan worden afgemaakt, bijvoorbeeld omdat je niet aan de toelatingseisen voldoet. Neem bij twijfel altijd contact met ons op.  

Vragen over het examen Monteur Elektrotechnische Installaties?

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 13:00 uur op telefoonnummer: 0344-656256. Je  kunt ook mailen naar: diplomaroute@rocrivor.nl

Aanmelden?

Klik hieronder om jezelf in te schrijven voor de diplomaroute.

Diploma Route

STAP-budget

Momenteel heeft het UWV voor de periode juli en augustus geen STAP-budget meer beschikbaar.
De volgende aanvraagperiode start op donderdag 1 september 2022 om 10.00 uur.